Radio Vala 98.3

Information Report

Radio Vala është radiostacion privat i themeluar në vitin 2000 që mbulon Rrafshin e Dukagjinit. Ne si medium jemi përqendruar në përfitimin e audiencës së re dhe asaj serioze, duke ofruar programe të ndryshme argëtuese dhe komunikatave, si dhe debate të shumta me tema nga jeta sociale dhe edukative arsimore.
Tani Radio Vala funksionon ne kuadër të Media Center “Vala”.

Contact Details-

Website: www.radiovala.net

Email: radio.radiovala@gmail.com

FaceBook: RADIOVALA98.3

Language: Albanian

Contact Number: +383 45 235 300

Country: Kosovo

Genres:

Application: Radio Vala 98.3 App

Radio Vala 98.3 comments and review

loading...

Popular other stations like Radio Vala 98.3