Radio Prishtina

Info Stations Report

Radio Prishtina mëton t’i frymëzojë njerëzit, jo vetëm në baza ditore, që ta shohin botën në mënyra e përmes përvojave të ndryshme, duke u ofruar mundësi të reja dhe gjetje interesante përmes transmetimeve të programeve të saj. Radio Prishtina në krye të misionit ka audiencën dhe atë jo vetëm për vendasit.

Contact Details

Website: www.prishtina.fm

E-Mail: radio@prishtina.fm

Facebook: prishtina89.8

Country: Kosovo

Genres: /

Application: Radio Prishtina App

Comment

loading...

Popular Stations