Sunna Radio

Nigeria

About Sunna Radio

Wannan shine sunna radio wanda aka kirkiro domin sauwakewa aluma Musulmi daman sauraron karatutuka daga bakin Mallaman Sunna.

Website: www.sunnaradio.online

FaceBook: Sunna-Radio

Language: Hausa

Leave a comment
loading...