Radio Vala 98.3

Read Information

Radio Vala është radiostacion privat i themeluar në vitin 2000 që mbulon Rrafshin e Dukagjinit. Ne si medium jemi përqendruar në përfitimin e audiencës së re dhe asaj serioze, duke ofruar programe të ndryshme argëtuese dhe komunikatave, si dhe debate të shumta me tema nga jeta sociale dhe edukative arsimore.
Tani Radio Vala funksionon ne kuadër të Media Center “Vala”.

Szczegóły kontaktu-

Stronie internetowej: www.radiovala.net

E-mail: radio.radiovala@gmail.com

Facebook: RADIOVALA98.3

Język: albański

Numer kontaktowy: +383 45 235 300

Kraj: Kosowo

Gatunki:

Podanie: Radio Vala 98.3 App

Leave a comment
loading...