Radio Sawa Iraq

Informacja Raport

Launched in 2002, Radio Sawa to arabskojęzyczna sieć radiowa nadająca wiadomości 24 godzin dziennie, 7 dni tygodnia, z więcej niż 370 wiadomości tygodniowo. Newscasts range in length from 30-minute in-depth reports (including interviews and analysis) to 90-second headline reports. Radio Sawa’s flexible format permits the station to respond quickly to developing news events and expand both newscasts and live coverage as required. News and current affairs programs make up approximately a third of Radio Sawa’s programming schedule. Oprócz aktualności, Radio Sawa zapewnia analizę bieżących wydarzeń, sport i funkcje dotyczące wielu różnych kwestii politycznych i społecznych w połączeniu z optymistyczną mieszanką najlepszej zachodniej i arabskiej muzyki popularnej. Radio Sawa maintains an active all-news which provides both up to the minute news and information as well as live streaming audio. In addition to the latest headlines, RadioSawa.com also has reports on the latest news in technology, Sporty, business and the arts. Radio Sawa jest obsługiwane przez Middle East Broadcasting Networks, Inc. (MBN). MBN jest finansowany z dotacji Rady Gubernatorów ds. Radiofonii i Telewizji (BBG), an independent federal agency funded by the U.S. Congress. BBG nadzoruje MBN i działa jako zapora sieciowa chroniąca niezależność zawodową i uczciwość nadawców. Official website of Radio Sawa Iraq is www.radiosawa.com

Kraj: Irak

Gatunki: / /

Podanie: Radio Sawa Iraq App

Radio Sawa Iraq comments and review

loading...

Popular other stations like Radio Sawa Iraq