Radio Nepal

Read Information
Radio Nepal powstało 1 kwietnia 1951. Początkowo, transmisja objęła okres 4 godziny i 30 minut przez a 250 Nadajnik SW Wat. Przez lata, Radio Nepal znacznie wzmocniło swoje możliwości instytucjonalne i zdywersyfikowało się pod względem formatu programu, wydajność techniczna i zasięg. Radio Nepal nadaje programy na falach krótkich, Częstotliwości fal średnich i FM. Regularne audycje obejmują czas trwania 18 godzin, co obejmuje 3 godziny i 15 minuty audycji regionalnych 09:45 godz. do 11:00 godz. rano i 16:00 godz 18:00 godz. wieczorem. FM Kathmandu, pierwszy kanał FM obejmujący dolinę Katmandu i obszary przyległe został uruchomiony w 1995 z jego siedziby w Singh Durbar, Kathmandu.
Oficjalna strona Radia Nepal to radionepal.gov.np

Kraj: Nepal

Podanie: Radio Nepal App

Popular other stations like Radio Nepal

Leave a comment
loading...