Diario de Tartagal

Read Information

Diario de Tartagal broadcasts its programmes decorate its playlists for a socially and culturally diverse audience. Oprócz transmisji różnorodnych programów informacyjnych i rozrywkowych, Diario de Tartagal broadcasts diverse local productions.

Stronie internetowej: diariodetartagal.com.ar

Facebook: diario de tartagal

Świergot: diariotartagal

E-mail: lacien.5tartagal@gmail.com

Numer kontaktowy: +54 3873 42-7972

Adres: Cornejo 566 Tartagal, Salta

Gatunki: Aktualności, hiszpański, Rozmowa

Zostaw komentarz
loading...

Diario de Tartagal | Radio internetowe na żywo

Stopped