Radio Vala 98.3

Info Stations rapport

Radio Vala është radiostacion privat i themeluar në vitin 2000 që mbulon Rrafshin e Dukagjinit. Ne si medium jemi përqendruar në përfitimin e audiencës së re dhe asaj serioze, duke ofruar programe të ndryshme argëtuese dhe komunikatave, si dhe debate të shumta me tema nga jeta sociale dhe edukative arsimore.
Tani Radio Vala funksionon ne kuadër të Media Center “Vala”.

Détails du contact-

Site Internet: www.radiovala.net

Email: radio.radiovala@gmail.com

Facebook: RADIOVALA98.3

Langue: albanais

Numéro de contact: +383 45 235 300

Pays: Kosovo

Genres:

Application: Radio Vala 98.3 App

Commentaire

loading...

Stations populaires