Radio Vala 98.3

Información Estaciones Reporte

Radio Vala është radiostacion privat i themeluar në vitin 2000 që mbulon Rrafshin e Dukagjinit. Ne si medium jemi përqendruar në përfitimin e audiencës së re dhe asaj serioze, duke ofruar programe të ndryshme argëtuese dhe komunikatave, si dhe debate të shumta me tema nga jeta sociale dhe edukative arsimore.
Tani Radio Vala funksionon ne kuadër të Media Center “Vala”.

Detalles de contacto-

Sitio web: www.radiovala.net

Email: radio.radiovala@gmail.com

Facebook: RADIOVALA98.3

Idioma: albanés

Número de contacto: +383 45 235 300

País: Kosovo

Géneros:

Solicitud: Radio Vala 98.3 App

Comentario

loading...

Estaciones populares