Radio Prishtina

Información Estaciones Reporte

Radio Prishtina mëton t’i frymëzojë njerëzit, jo vetëm në baza ditore, që ta shohin botën në mënyra e përmes përvojave të ndryshme, duke u ofruar mundësi të reja dhe gjetje interesante përmes transmetimeve të programeve të saj. Radio Prishtina në krye të misionit ka audiencën dhe atë jo vetëm për vendasit.

Detalles de contacto

Sitio web: www.prishtina.fm

Correo electrónico: radio@prishtina.fm

Facebook: prishtina89.8

País: Kosovo

Géneros: /

Solicitud: Radio Prishtina App

Comentario

loading...

Estaciones populares