Darradio

معلومات نقل

darradio huwa stazjon li l-bicca l-kbira ha jkun qieghed idoqq muzika ta’ kull zmien u anka programmi fejn ikun qieghed iwassal grajjiet kurrenti gewwa d-djar Maltin. Naprezaw l-kuntatt taghkom maghna u nilqghu s-sugerimenti min naha taghkhom. Dan l-istazzjon gie mwaqqaf f’dawn iz-zminijiet difficli biex izomm kumpanija lin-nies gewwa djarhom li qeghdin ihossuhom wahedhom jew xi ftit mdejqin. Nawguralkhom smiegh tajjeb fil-kumdita ta’ darkhom ma D-Radio.

بيانات المتصل-

موقع الكتروني: www.darradio.radio12345.com

البريد الإلكتروني: darrengatt982@gmail.com

لغة: Maltese

بلد: مالطا

الأنواع: /

تطبيق: Darradio App

Darradio comments and review

loading...

Popular other stations like Darradio