Bhorukawa FM

Informacje Stacje Raport

Bhorukawa FM publikuje swoje programy, które zdobią listy odtwarzania dla licznej pod względem społecznym i kulturowym grupy docelowej. dalej do drukowanego rozpowszechniania faktów i programów rozrywkowych, Bhorukawa FM wymawia różne produkcje lokalne. Ich produkcje i pakiety oparte głównie na faktach obejmują bieżące sprawy, kulinarny, kulturalny, rozrywki i boiska sportowe. Działają jako pomost między słuchaczami a muzyką.

Adres strony internetowej Bhorukawa FM to www.bhorukawafm.org.np

Kraj: Nepal

Podanie: Bhorukawa FM App

Komentarz

loading...

Popularne stacje